Engle & Dæmoner

I en moderne tid, hvor verden kan føles fuld af grusomheder, kan man stille sig selv spørgsmålet: Er mennesket godt eller ondt?

Man kan få en følelse af, at der inde i os selv findes en kampplads, hvor det gode kæmper mod det onde, og vi kender vist alle billedet af englen og djævelen, der, siddende på hver sin skulder, kæmper om at overbevise og friste menneskets sind og tanker.

”Engle & Dæmoner – Skal vi synge en salme?” tager udgangspunkt i seks salmer, der alle kredser om ’det gode og det onde’. Gennem samtaler, bibeltekster, aktiviteter og sang skal eleverne arbejde både kristendomsfagligt, historisk og almenmenneskeligt med emnet. Forfatteren Cecilie Ekens børnebog ”Mørkebarnet” danner den røde tråd gennem forløbet.

Materialet er niveaudelt, så man kan arbejde på 3.-4. klasses niveau eller på 5.-6. klasses niveau.

I november 2024 inviteres alle deltagende skoler til salmesang med ”Engle & Dæmoner” i Ribe Domkirke.

Materialet indeholder:

  • En plakat til ophængning i klassen
  • En lærervejledning
  • Cecilie Ekens bog ”Mørkebarnet”
  • Adgang til download af indspilninger alle salmer, elevark mm.