De 10 Bud

0.-2. klasse

Kristendomskundskab, dansk og billedkunst

Et materiale for indskolingen, som tager udgangspunkt i De ti Bud fra Det gamle Testamente.

Materialet består af en lærervejledning og et elevhæfte med opgaver til hvert af De ti Bud.
Der er desuden forslag til at inddrage bevægelse i undervisningen samt et kirkebesøg.

”De Ti Bud” favner bredt, og eleverne kommer til at kende flere historier fra Bibelen, men der også lagt vægt på at tale om, hvordan man bør være overfor hinanden.
Af flere underemner kan nævnes: Idoldyrkelse, skilsmisse, misundelse, etiske dilemmaer, bandeord m.m.

Der inddrages CL strukturer i nogle af opgaverne.