Fold en bibel

1.-3. klasse

Kristendomskundskab

Bibelen er en af verdens mest læste bøger, men hvad handler den egentlig om? Hvem har skrevet den – og hvor gammel er den?
I dette undervisningsmateriale får eleverne en grundlæggende viden om Bibelen, dens oprindelse og opbygning.

”Fold en Bibel” deler Det Nye og Det Gamle Testamente op i otte temaer:
Loven
Kongerne
Visdomsskrifterne
Profeterne
Evangelierne
Apostlenes Gerninger
Brevene
Åbenbaringen

Projektets otte lektioner er opbygget omkring samme skabelon, så eleverne vil finde genkendelse og rutine i tilgangen til opgaverne, når de arbejder med temaerne.

Gennem fortælling, samtaler, leg og fremstilling af deres egen foldebibel, får eleverne et overblik over Bibelens indhold og opbygning.

Materialet indeholder:

– Lærervejledning

– Adgang til elevark, læsetekster mm på RAMS’ hjemmeside