Han gik sig over sø og land

1.-2. klasse
Kristendomskundskab og dansk

I dette materiale arbejder eleverne med fem fortællinger fra Det nye Testamente: Marias bebudelse, Juleevangeliet, Den barmhjertige samaritaner, Vandringen på søen og Påskefortællingen.

I arbejdet med de bibelske fortællinger og deres betydning vil eleverne møde de tilværelsesspørgsmål, som historierne lægger op til og giver et muligt svar på.

Eleverne inviteres til at spejle de gamle fortællinger i deres egne oplevelser og tanker og således opnå en bevidsthed om, at de spørgsmål, som var vigtige for 2000 år siden i et fremmed land, også er spørgsmål, som kan være vigtige for os i dag.

Til projektet er knyttet en hjemmeside, hvor eleverne på et interaktivt kort kan gå på opdagelse i det land, hvorfra fortællingerne stammer. Herigennem vil de opnå viden om og forståelse af, at fortællingerne ikke alene har betydning for mange kristne i hele verden, men også i deres opståen knytter sig til et helt bestemt geografisk område.

Materialet indeholder:
Undervisningsoplæg med lærervejledning
Baggrundsstof
Elevopgaver
Adgang til hjemmesiden