Du er ikke alene – Skal vi synge en salme?

I en tid, hvor selviscenesættelse og jeg-kultur vinder frem, tager dette års ”Skal vi synge en salme?” fat i fællesskabet – både historisk, kulturelt, nutidigt og højaktuelt.

Skærtorsdag holdt Jesus det sidste måltidsfællesskab med sine disciple. Der var også dækket op til Peter og Judas, som ellers var på vej til at fornægte og forråde Jesus. Men deres plads ved bordet understregede, at de alligevel tilhørte fællesskabet trods deres svagheder og fejl.

I ”Du er ikke alene” er salmerne i fokus. Herfra udspringer samtaler og aktiviteter om fællesskab i mange afskygninger, og så skal der selvfølgelig synges! Vi hører sammen, når vi synger sammen, og i fællessangen ophæves alle grænser og forskelle. ’Hver fugl synger med sit næb’ og alle kan være med.

Materialet er niveaudelt, så man kan arbejde på 3.-4. klasses niveau eller på 5.-6. klasses niveau.

I perioden 7.-24. november 2023 inviteres alle deltagende skoler til salmesangsarrangementet ”Du er ikke alene – Skal vi synge en salme?” i Ribe Domkirke.

Materialet indeholder:

  • Lærervejledning
  • Plakat
  • Adgang til download af indspilninger af alle salmer, elevark mm.

Links til film

Du satte dig selv – bodypercussion 1:

https://vimeo.com/803364664/08509cb10e?share=copy

Du satte dig selv – bodypercussion 2:

https://vimeo.com/803371460/3e26ba41bb?share=copy

Explainer Film links

Denne er dagen, som Herren har gjort:

https://vimeo.com/835711605/5d7b397fb5?share=copy

Vi pløjed og vi så’de:

https://vimeo.com/836448804/d4f5f374cf?share=copy

I al sin glans nu stråler solen:

https://vimeo.com/835745475/ccc169d550?share=copy

Fyldt af glæde over livets under:

https://vimeo.com/835708714/c8b9f9042d?share=copy

Du satte dig selv i de nederstes sted:

https://vimeo.com/840032503/00ccb13208?share=copy

Dejlig er jorden:

https://vimeo.com/839989345/812fd91662?share=copy