Foraaret saa sagte kommer

4.-6. klasse
Kristendom, Dansk, Historie, Musik og Billedkunst

”Foraaret saa sagte kommer” tager udgangspunkt i Kaj Munks liv, hans forfatterskab og hans 20 års virke som præst i Vedersø.

Materialet lægger op til at man arbejder med nutidens barndom, set i lyset af barndommen for 100 år siden. Udover at arbejde med paralleller mellem egen barndom og Kaj Munks, så indføres eleverne også i Kaj Munks tidlige forfatterskab.

Hans prædikener i det vestjyske samt hans markante holdninger i den offentlige debat er en væsentlig del af vores erindring om Kaj Munk. Det skal dog ikke få os til at glemme den festlige og omsorgsfulde præst, der på din egen måde viste næstekærlighed til de trængende, rystede sognebørnene i deres grundvold og med ordet i sin magt bekæmpede besættelsesmagten under 2. verdenskrig.

Materialet veksler mellem fortælling, læsning og tilhørende opgaver, samt aktiviteter i billedkunst, gamle lege og læseteater.