Ham der Jesus – #mandenmeddemangeansigter

Jesus er måske verdenshistoriens største brand. Alle kender navnet, alle ved noget om Jesus, men Jesus er også genstand for utallige fortolkninger, og der findes ikke bare ét, men mange Jesus-billeder.

De mange Jesus-billeder er omdrejningspunktet for projektet, hvor eleverne skal beskæftige sig med vendinger, han efter sigende har brugt, og som er gledet ind i vores dagligdagssprog. Man skal f.eks. ikke ”kaste perler for svin”, man må ”skille fårene fra bukkene”, og det kan være svært ”at komme igennem nåleøjet.”

Gennem podwalk og kirkebesøg skal eleverne blive klogere på kristendommens Jesus, som han fremstilles i Det Nye Testamente. Den historiske Jesus undersøges gennem kildearbejde, og eleverne skal også se nærmere på Jesus i fire andre religioner: jødedom, islam, hinduisme og buddhisme.

Derudover arbejder eleverne med et udvalg af fortolkede Jesus-billeder, som har resulteret i, at Jesus er blevet manden med de mange ansigter – helt fra Åby-krucifikset med Jesus som en sej vikingetype til en nutidig Jesus i den amerikanske CIA-serie ”Messiah” på Netflix. Undervejs i forløbet indsamler eleverne idéer til at kunne lave et kreativt produkt – en Bento, som tegner en profil af Jesus.

Forløbet lægger op til, at eleverne skal arbejde undersøgende, analytisk og kildekritisk. Nyhedsformidling er sammen med en undersøgende tilgang i elevopgaverne valgt som didaktisk greb i dette projekt. Det betyder, at formidlingen og opgaver er tilrettelagt som en blanding af den journalistiske genres klassiske former såsom artikler, nyhedsindslag og interview, og genren SoMe med udtryk som Instagram, hashtag og SMS.

Materialet indeholder:

  • Lærervejledning med forslag til prøveoplæg
  • Adgang til projektets hjemmeside med film, podcast, podwalk mm.