Hvad er religion?

Indholdet i faget kristendomskundskab i 8.-9. klasse opfattes typisk som et samlet forløb, der skal forberede eleverne til afgangsprøven i 9. klasse.

”Hvad er religion” er et introduktionsforløb til starten af skoleåret, hvor eleverne arbejder med at definere begrebet ’religion’ og afgrænse det i forhold til andre kulturelle størrelser, som f.eks. sport. Endvidere forsøger materialet at skabe overblik over de forskellige religioner ved at tage udgangspunkt i elevernes eget kendskab til religion og levere en oversigt over de vigtigste religioners opståen og udbredelse. Emner som religionskritik og ateisme berøres, ligesom der gives en introduktion til og forklaring af religionsfænomenologiens vigtigste begreber.

RAMS planlægger i løbet af de kommende år udgivelsen af flere mindre forløb til 8. årgang om kristendom, jødedom, islam og hinduisme/buddhisme, samt forløb til 9. årgang, der tager udgangspunkt i udvalgte etiske og livsfilosofiske problemstillinger.

Materialet indeholder:

Lærervejledning
Adgang til download af elevmateriale