Skolen for livet

Skolen for livet er et projekt om Grundtvig og grundtvigianismen

Mange unge tager på efterskole i 9. eller 10. klasse. Efterskolen er som flere andre skoleformer opstået under inspiration fra Grundtvig. I materialet gives der en indføring i Grundtvig og grundtvigianismen, som kan give eleverne en forståelse for hans betydning i dansk historie og samfund.

Materialet består af tre hovedelementer:

  • Et baggrundsoplæg om Grundtvig, som læreren kan tage udgangspunkt i under sin introduktion til eleverne. Eleverne arbejder derefter med to salmer, hvortil der er opgaver.
  • Dernæst følger en introduktion til Kristen Kold og grundtvigianismen suppleret med opgaver i forhold til skoleformerne højskole, efterskole og friskole.
  • Slutteligt er der opgaver om Grundtvigs betydning i dag bl.a. for partierne i Folketinget.