Konsulentvirksomhed

RAMS’s ansatte kommer gerne ud til provstier, menighedsråd og skoler for at orientere om de projekter RAMS tilbyder.

Kurser

Skoletjenesten tilrettelægger og udbyder kurser i relevante emner.

Kurserne kan tilbydes lærere, skolebestyrelser, præster, organister og menighedsrådsmedlemmer