Fra vugge til grav

Undervisningsforløbet henvender sig til 7.-10. klassetrin og handler om både religiøse og ikke-religiøse ritualer og traditioner. Projektet har til formål at give eleverne grundlæggende viden om ritualer og traditioner og deres funktion både i hverdagen og religiøse sammenhænge. Derudover vil materialet gøre dem i stand til at kunne diskutere traditioners betydning og at skelne mellem religiøse og ikke-religiøse ritualer.
Når klassen besøger kirken, har de arbejdet med ritualer, overtro og traditioner i hverdagen. Kirkebesøgets funktion er at introducere eleverne til de religiøse ritualer, der er forbundet med dåb, nadver, konfirmation, bryllup og begravelse samt deres betydning og baggrund. Efter kirkebesøget skal eleverne arbejde med ritualerne på skolen i grupper med henblik på at fremlægge det for klassen.