Ham der Jesus

Jesus er måske verdenshistoriens største brand. Alle kender navnet, alle ved noget om Jesus, og Jesus er også genstand for utallige fortolkninger, og som bekendt findes der ikke bare ét, men mange Jesusbilleder.

De mange Jesusbilleder er omdrejningspunktet for pro­jektet, hvor eleverne igennem historiske og bibelske kilder skal undersøge den historiske Jesus. Eleverne skal også se nærmere på Jesus i fire andre religioner; jødedom, islam, hinduisme og buddhisme samt arbejde med et udvalg af fortolkede Jesusbilleder. Undervejs i forløbet indsamler eleverne idéer, så de afslutningsvist kan lave et kreativt produkt – en såkaldt Bento, som tegner en profil af Jesus.

Forløbet lægger op til, at eleverne arbejder undersøgende, analytisk og kildekritisk. Nyheds­formidling er valgt som metodisk greb i projek­tet. Det betyder, at formidlingen og opgaverne er tilrettelagt som en blanding af den journalistiske genres klassiske udtryk såsom artikler, pressemø­de og interview, og genren SoMe med udtryk som Instagram og hashtag.

I forbindelse med kirkebesøget skal eleverne igennem podcasts og podwalks beskæftige sig med kristendommens Jesus, som han frem­stilles i evangelierne i Det Nye Testamente. Kirkebesøget afrundes med et pressemøde, hvor præsten agerer evangelisternes pressechef.