Monstre på spil

Projektet henvender sig til 1.-3. klassetrin og har til formål at give eleverne indsigt i, hvordan forestillingen om monstre har eksisteret i menneskers forestillingsverden på tværs af tid, kulturer og religioner. Gennem fortællinger og kreative opgaver introduceres eleverne for monstre fra kristendommen, nordisk mytologi og folketro, og hvordan monsterforestillinger kan optræde som personificeringer af det, mennesker frygter.

Når klassen besøger kirken, kan det forventes, at de har stiftet kendskab med forskellige monstre, herunder Havmonstret, Trolden, Dragen og Fanden. Under kirkebesøget uddybes kristendommens forhold til monstre, og hvordan kirken har været et fristed for monstre med inddragelse af salmesang og dåbsritualet. Formålet med kirkebesøget er således at give eleverne en forståelse for, hvordan kristendommen gennem tiden har haft forskellige forestillinger om monstre, og hvordan folkekirken giver håb om beskyttelse mod det onde.

Kirkebesøget har sin egen hjemmeside: kirkemonster.dk
Adgangskode til hjemmesiden fås ved henvendelse til RAMS.