Noa og Josef og alle de andre

Projektet ”Noa og Josef – og alle de andre” henvender sig til 2. klassetrin.

Det tværfaglige forløb har til formål at lære eleverne om bibelske fortællinger fra både Det Nye Testamente og Det Gamle Testamente gennem oplæsning, kreative aktiviteter og salmesang.

Kirken og sognepræsten kan involveres på flere måder i undervisningsforløbet. Undervejs i forløbet kan den lokale sognepræst komme på besøg i klassen for at tale med eleverne om bibelfortællingerne og de billeder, de har malet til teksterne. Derudover kan afslutningen af hele forløbet foregå ved et arrangement i kirken, hvor hver elev kan oplæse sin bibeltekst og vise billedet, eleven har malet til. Mellem hver oplæsning synges der salmer, som klassen har lært i skolen, for dermed at kæde hele undervisningsforløbet sammen.