Og verden blev ny

Materialet henvender sig til 0.-1. klassetrin og har til formål at give eleverne grundlæggende viden om bibelfortællingen om Jesu fødsel fortalt i Lukas- og Matthæusevangeliet. Gennem fortælling, kreative aktiviteter og sang stifter eleverne bekendtskab med selve historien, men også de salmer og symboler, der knytter sig til bibelfortællingen og jul.

Undervisningsforløbets omdrejningspunkt er et krybbespil i tre akter, som kan opføres i samarbejde med den lokale kirke. Præstens kan evt. spille rollen som fortælleren i krybbespillet.