Hvad er kristendom?

”Hvad er kristendom?” er et forløb til 8. årgang, der introducerer eleverne for de kristne grundbegreber og giver dem en grundlæggende forståelse af kristen livsfortolkning, gudsopfattelse, menneskesyn, etik og religiøs praksis.

Eleverne skal også forholde sig til kristendommen i et historisk perspektiv fra den tidlige grundlæggelse til, hvordan kristendommen bliver forstået og praktiseret i Danmark samt til de dilemmaer, der opstår, når en tusind år gammel religion skal harmonere med samfundsudviklingen.

Forløbet danner et vigtigt grundlag for forståelsen af individ, fællesskab og samfund og gør eleverne i stand til efterfølgende at sammenligne kristendommen med andre verdensreligioner.

Materialet består af en lærervejledning med baggrundsviden, lektionsplan samt oversigter over anvendelse af fagbegreber, kildetyper og kulturteknikker. Elevmateriale downloades fra RAMS’ hjemmeside. Der lægges desuden op til at dele af materialet kan anvendes til afgangsprøven.

Materialet indeholder:

  • Lærervejledning
  • Adgang til download af elevmateriale