LYDSPOR – leg med lyd i bibelske fortællinger

1.-3. klasse

Kristendom og musik

Musik, eksistens og kristendom hænger tæt sammen. I dette projekt skal elever i indskolingen udforske, hvordan orgelmusik kan udtrykke følelser og stemninger på en anden måde end det talte sprog.

Indgangen til arbejdet er et besøg i den lokale kirke, hvor eleverne hører, hvordan orglet kan skabe stemninger af glæde, sorg, melankoli og eufori.

Bemærk:

Lav en aftale med en lokal kirke, der har et mekanisk pibeorgel og ikke et elektrisk instrument.Undersøg om præst og organist har mulighed for at deltage ved kirkebesøget.

På skolen arbejder eleverne med fem udvalgte bibelfortællinger, som alle beskæftiger sig med grundlæggende spørgsmål om tilværelsen: Noa, Jonas, Moses, Maria-historien og den lamme i Kapernaum.

Eleverne kommer således til at udforske sammenhængen mellem

• bibelfortælling
• spørgsmål om tilværelsen
• kirkens musikalske udtryk

Til projektet er udviklet en IT-platform, hvor eleverne online laver deres egen musikfortælling af effektlyde og stumper af orgelmusik. I projektet indgår en tegnefilm, der tematiserer arbejdet med de centrale spørgsmål om tilværelsen gennem musik og lyd.

Tilmeldte lærere modtager

Undervisningsoplæg med lærervejledning og baggrundsstof om æstetiske lærerprocesser.
Login til et online lydprogram
Klassesæt til arbejdet med lydplatformen