Noa og Josef og alle de andre, Noa, bibeltekster

2. klasse

Kristendomskundskab, dansk, billedkunst, natur/teknik og musik

I de sidste måneder af 2. klasse læser børnene så godt, at de er i stand til at oplæse en kort, let tekst for en lidt større forsamling. I dette projekt er teksten en kort, let, bibelhistorisk tekst.

I det første forløb på to til fire uger, har børnene, efter at teksterne er fordelt mellem dem, deres bibelske fortælling med hjemme. Her læser den den og taller om den med forældrene. (Det kan være en særdeles positiv oplevelse, at forældrene er medansvarlige for en del af et projekt.)

På skolen tegnes og males der billeder til de enkelte tekster, der øves oplæsning af de korte, lette tekster, der synges salmer og bibelhistoriske sange, og i faget natur/teknik arbejder man med dyr, fx dyrene fra Noas ark. Til slut kædes billeder, tekster og salmer/sange sammen til en helhed, som kan fremvises for et publikum. .

Samtidig med at det enkelte barn læser sin tekst op, vises på storskærm et digitalt fotografi af det billede, barnet har tegnet og malet til sin tekst. Ind imellem synges som fællessang fire salmer eller sange. Dette kan eksempelvis foregå på skolen, med forældre og evt. bedsteforældre som publikum/deltagere, eller det kan foregå som en aften i kirken.

RAMS foreslår, at man undervejs i forløbet inviterer den lokale sognepræst på besøg for at tale med børnene om billeder og tekster. En eventuel afslutning i kirken tilrettelægges i samarbejde med præsten.

Materialet indeholder forslag til ekstra dansk-aktiviteter, som fx frilæsningsliste, boganmeldelser, ordklassearbejde

Efter tilmelding til projektet får klassen gratis tilsendt plakaten ”Noa og Josef og alle de andre” sammen med et undervisningsoplæg med bl.a.:

  • En ”køreplan” for projektet.
  • En oversigt over, hvem der tager sig af hvad.
  • Tekster til fortællinger fra Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.
  • Tilsvarende tekster, beregnet for børnenes oplæsning.
  • Forslag til salmer og sange, der kan læres.
  • Forslag til fremførelse for forældre og andre interesserede